PEEGV CELEBRA LA PRIMERA REUNIÓ AMB ELS EXPERTS

El divendres 18 i el dijous 24 de gener de 2018 s’ha realitzat la primera sessió de treball del comitè d'experts seleccionat per la Direcció General d'Esport.

Es tracta de professionals de dilatada experiència i en una visió suprasectorial, que junt als Caps de Servei de la Direcció d’Esport, formaran un grup reduït i àmpliament reconegut en el sector de l'esport, que farà un seguiment del procés  i revisarà la idoneïtat dels continguts desenvolupats pel Instituto de Biomecánica (IBV) (www.ibv.org).

Les reunions han tingut per objectiu reflexionar al voltant de les problemàtiques actuals, els factors d'influència sobre l'esport valencià, i les vies d'acció que ha d'incorporar el Pla Estratègic per a impulsar i convertir aquest sector en un referent.

A les reunions s'ha analitzat com volem que siga l'esport a la Comunitat Valenciana a 2025, esbossant les accions necessàries i els factors a tindre en compte per a la seua implantació.

Les pròximes accions del projecte seran les jornades que es faran a les tres províncies en l’objectiu de difondre el diagnòstic i reflexionar entorn a les estratègies necessàries per impulsar l'esport a la Comunitat Valenciana. Les dades previstes son: Alacant el 28 de febrer, a Castelló el 5 de març i a Valencia el 7 de març.

Agents de la societat, universitats, administracions i empreses vinculades al mon esportiu,  col·laboraran per identificar propostes de treball, estratègies i  reptes, que s'han posar en marxa per donar solucions a les inquietuds i demandes dels agents clau i la ciutadania. Tota la informació disponible del Pla Estratègic de l'Esport i la inscripció a les jornades es troba a la Web: www.plaestrategicesport.gva.es