El 15 d'octubre de 2018 es va signar el projecte de desenvolupament del Pla estratègic de l'activitat física i l'esport de la Generalitat Valenciana (PEEGV) impulsat per la Direcció General d'Esport i que està elaborant el Instituto de Biomecánica (IBV) (www.ibv.org).

L'elaboració d'aquest Pla Estratègic de l’Activitat Física i Esport (PEEGV) és clau per al futur de l’esport a la Comunitat Valenciana (CV) i serà l'instrument de referència en la planificació de l’esport i l'activitat física al període 2019-2023.

Per aconseguir aquest objectiu, volem contar en tots els agents clau involucrats en l'activitat física i l'esport i en la ciutadania, per a obtenir una visió suprasectorial i holística que ens permetrà dissenyar una estratègia eficient que cobrisca les necessitats i expectatives de la societat.

El projecte de desenvolupament del PEEGV te tres fases principals de treball que es duran a terme en els següents 9 mesos:

Com a primer pas, és necessària una àmplia recopilació d'informació i dades estadístiques. El resultat d’aquesta tasca permetrà valorar més objectivament la realitat de l'esport a la nostra Comunitat, de manera que es puga aconseguir un adequat diagnòstic.

La segona fase, a través de processos participatius, permetrà reflexionar entorn a les necessitats identificades al diagnòstic i generar, de forma col·laborativa, per agents de la societat, universitats, administracions i empreses vinculades al mon esportiu, propostes de treball, estratègies i reptes, que s'han de posar en marxa per donar solucions a les inquietuds i demandes dels agents clau i la ciutadania.

Finalment, es redactarà el Pla Estratègic, que contindrà la informació recavada en les fases anteriors i prioritzarà les accions a dur endavant.

Des de l'inici del projecte, convidem a totes les entitats i ciutadans, a formar part d'aquest procés, que definirà el futur de l'esport i la activitat física en la Comunitat Valenciana.


Infraestructures, espais esportius i territori

 

Esport organitzat i associatiu

 

Esport no organitzat i activitat física

 

Esport com a motor socioeconòmic

 

Esport i cohesió social